... my strength comes from God who made heaven and earth and mountains

Ps 121:1

The quality of the imagination is to flow and not to freeze

Ralph W Emerson

Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending

Maria Robinson

Saltare – dancing and jumping for joy

Feeling down and depressed? Lost hope? Struggling with the effects of loss and trauma? Caught up in a problematic relationship? Experiencing anxiety and stress? Fearing old age? Struggling with divorce? Need mediation for a parenting plan? Feeling boxed-in?

Saltare (Latin for dancing and jumping for joy!) wants to journey with you to not only survive life, but to choose to reclaim your life from problem-saturated situations, to bring about change and to enter into new possibilities for your life. On this journey with clients the co-creation of meaning and hope in a broken world will be a collaborative process where authorship of your destiny lies in your own hands. Wholeness means embracing brokenness in such a way that joy and peace can begin to flow "dancing" to embrace each new day!

Saltare – dans en spring van vreugde

Voel jy af en depressief? Het jy hoop verloor? Stoei jy met die na-effekte van verlies en trauma? Is jy vasgevang in 'n problematiese verhouding? Ervaar jy stres en angs? Bang vir ouer word? Gaan jul deur 'n egskeiding? Moet julle 'n ouerskapsplan opstel? Sien jy geen uitweg nie?

Saltaré (Latyn vir dans en spring van vreugde) wil saam met jou reis, nie net om bloot te probeer oorleef nie, maar om te kies om jou lewe terug te neem van probleem-deurdrenkte situasies; om verandering teweeg te bring en om nuwe moontlikhede vir jou lewe te betree. Op hierdie reis met kliënte sal die saam-skep van betekenis en hoop in ons gebroke wêreld 'n deelnemende proses wees omdat die outeurskap van 'n mens se bestemming ten einde laaste in jou eie hande lê. Heel-wees beteken om gebrokenheid op so 'n manier te omhels dat blydskap en vreugde kan begin vloei al "dansende" die nuwe dag tegemoet.

 

There is in all things … a hidden wholeness

Thomas Merton
 

Pastoral Narrative Therapy

Essie completed her BA (Hons) at UP before rearing children and working in the publishing and law environments for some time.

In 2006 she completed a Pastoral Narrative Therapy course (accredited by Unisa) and has since then successfully completed several other training courses in the field of counselling, such as trauma, mediation and life stress reduction.

Essie is registered with the CCSA (Council for Counsellors in South Africa – reg nr CO 1345). She is also affiliated with the SAAP (Southern African Association for Pastoral Work – reg nr SAAP A036/11) meeting the conditions of category 4: advanced level, which corresponds with SAQA NQF level 5-6.

For the last couple of years she has been working as part of a team at a counselling centre in Pretoria.

Pastorale Narratiewe Berading

Essie het haar BA (Hons) aan UP voltooi voordat sy kinders grootgemaak het en vir geruime tyd in die uitgewers- en regs-omgewings gewerk het.

In 2006 voltooi sy 'n Pastorale Narratiewe Terapie-kursus (by Unisa geakkrediteer) en het sedertdien nog verskeie ander kursusse in die beradingsveld gedoen, soos trauma, mediasie en Life Stress Reduction.

Essie is geregistreer by die CCSA (Raad vir Beraders in Suid-Afrika – reg no CO 1345). Sy is ook geaffilieer by SAAP (Southern African Association for Pastoral Work – reg no SAAP A036/11) en voldoen aan die vereistes van kategorie 4 (gevorderde vlak) wat ooreenstem met SAQA NQF vlak 5-6.

Die afgelope aantal jare werk sy as deel van 'n span beraders by 'n beradingsentrum in Pretoria.